How can you speak to us? German | Spanish | Russian | English

Na této stránce jsou ukázky stavebních vad, které způsobují stavební defekty a statické poruchy konstrukcí staveb v případě jejich opomenutí a následném zabudování do stavebních konstrukcí. O těchto vadách hovoříme jako o neodstranitelných vadách, nebo odstranitelných za nákladných finančních a provozních podmínek.

Špatné krytí u sítí KARI

Proražená izolace a rozvody ZTI


Přílišná délka žlabu - neodtéká

Rozdrcená anhydritová podlaha

Rozdrcená anhydritová podlaha

Proražené elektro kabely před betonáží podlah

Neodtékající ležatá kanalizace

Vadně provedené klempířské prvky a izolace proti vodě

Neodtékající plochá střecha

Vadné sváry na lamelách

Upadávajicí lamely ze slunolamu

Nerovná čistá podlaha

Rizikově provedený krov

Staticky narušené nároží

Detail statické poruchy

Nedostatečné krytí armatury

Vadně provedené spoje plastových rámů okenních křídel

Chybně provedené krytí výztužné síťoviny

Excentricky osazené nosné sloupy terasy


Další vady stavebních konstrukcí

Časté vady stavebních konstrukcí - Ze Světa

chyba okno

O nás

Od roku 1992 provádíme stavební a technické dozory. Pomáháme klientům s dodržováním kvality stavebních prací od stavebních dodavatelů. Provádíme kontrolu rozpočtů a fakturace stavebních prací dodavatelů. Zajišťujeme na stavbě výkon funkce koordinátora BOZP

Působnost

Středočeský kraj, Praha a okolí, Kolínsko, Kutnohorsko, Pardubicko, Hradec Králové.

V případě potřeby klienta navštívím po dohodě stavbu kdekoliv v České republice.