How can you speak to us? German | Spanish | Russian | English

Stavební dozor, Autorizovaný technik a stavitel

Koordinátor BOZP dle zákona č.309/2006 Sb. specializující se na provádění autorizovaných
stavebních a technických dozorů s působností po celé České republice
výkon funkce stavbyvedoucího dle Sz č.183/2006 Sb

 

Stavební dozor provádím u staveb z:

klasických technologií
nízkoenergetických domů
pasivních staveb
dřevostaveb
staveb ze systému Velox a Durisol

 

Nabízím poradenství ve stavebnictví dle platných:

stavebních norem ČSN, EU
stavebního zákona č.183/2006 Sb.

 

Stavební dozor před zahájením stavby zajišťuje
následujicí inženýrskou činnost:

zadání zakázky
výběr dodavatele stavby
spolupráci s projektantem
stavební povolení
Stavební dozor v průběhu stavby provádí:
kontrolu prováděných prací dle projektové dokumentace
operativní řešení konstrukčních detailů
koordinaci postupů řemesel v čase a prostoru
kontrolu zakrývaných konstrukcí
fotodokumentaci v průběhu výstavby
organizaci kontrolních dnů, kontrolu harmonogramů
přejímky jednotlivých etap výstavby
účast na přejímce stavby, shromáždění listinných dokladů pro kolaudační řízení
účast na kolaudačním řízení se Stavebním úřadem a orgány státní správy

 

stavební dozor

Stavební zákon č.183/2006 Sb.

ukládá stavebníkovi dle §152 zajistit si stavební dozor a stavbyvedoucího, tj. autorizovanou osobou při provádění stavby dle §103 (Stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení) a dle §104 (Stavby vyžadující ohlášení). Stavby uvedené pod §103 a §104 může stavebník provádět svépomocí pod dohledem autorizované osoby, technika či stavitele, kteří budou vykonávat na stavbě stavební dozor. Rodinné domy do 150 m2 zastavěné plochy /stavby pro bydlení/ může stavebník provádět pouze za účasti autorizovaného stavbyvedoucího dle §104. Stavby realizované na základě Stavebního povolení §115 může stavebník provádět jen prostřednictvím stavebního podnikatele tj. autorizované osoby dle zákona 360/1992 Sb. S těmito činnostmi souvisí celá řada pojmů jako je Stavební deník, sledování kvality prací, kompletace předepsaných zkoušek, užívání stavby, komunikace se stavebním úřadem a dalších definovaných Stavebním zákonem č.183/2006 Sb. Stavební dozor Evžen Geyer - STAVEX

O nás

Od roku 1992 provádíme stavební a technické dozory. Pomáháme klientům s dodržováním kvality stavebních prací od stavebních dodavatelů. Provádíme kontrolu rozpočtů a fakturace stavebních prací dodavatelů. Zajišťujeme na stavbě výkon funkce koordinátora BOZP

Působnost

Středočeský kraj, Praha a okolí, Kolínsko, Kutnohorsko, Pardubicko, Hradec Králové.

V případě potřeby klienta navštívím po dohodě stavbu kdekoliv v České republice.