How can you speak to us? German | Spanish | Russian | English

  Povinnosti zadavatelů staveb – zajištění koordinátora BOZP

Koordinátor BOZP ve smyslu zákona č.309/2006 Sb.,certifikace TUV/572/KOO/2010
Na základě požadavků zákona č.309/2006 Sb., jsem doplnil provádění autorizovaných stavebních dozorů o činnost zajištění výkonu koordinátora BOZP ve fázi realizace a provádění staveb,a dále v přípravné fázi projektové dokumentace a zpracování plánu BOZP při provádění prací se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006 Sb.,jedná se o poskytování služby 2 v jednom,kdy je přímo při výkonu stavebního dozoru zajišťována činnost koordinátora BOZP a případné problémy a nedostatky jsou řešeny komplexně přímo na místě.


Fáze realizace stavby

Zadavatel stavby je povinen zajistit koordinátora BOZP pro fázi realizace stavby které:

Jsou prováděny na stavební ohlášení a stavební povolení dle SZ č.183/2006 Sb.
Na kterých bude působit dva a více zhotovitelů
U kterých předpokládaná doba trvání prací a činností je delší jak 30 pracovních dnů
Na kterých bude pracovat současně více jak 20 fyzických osob po dobu delší než 1 den
U kterých celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu
Jsou-li v průběhu realizace stavby prováděny práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č.591/2006 Sb, je povinen zajistit koordinátora BOZP vždy.


Zákonná dokumentace BOZP

zpracování plánu BOZP
vyhodnocení stavebních rizik
deník koordinátora BOZP
zápisy z kontrolních dnů koordinátora BOZP
přehled kontrolních dnů BOZP
urgenční listy pro zadavatele
evidence závad
evidence odstranění závad

O nás

Od roku 1992 provádíme stavební a technické dozory. Pomáháme klientům s dodržováním kvality stavebních prací od stavebních dodavatelů. Provádíme kontrolu rozpočtů a fakturace stavebních prací dodavatelů. Zajišťujeme na stavbě výkon funkce koordinátora BOZP

Působnost

Středočeský kraj, Praha a okolí, Kolínsko, Kutnohorsko, Pardubicko, Hradec Králové.

V případě potřeby klienta navštívím po dohodě stavbu kdekoliv v České republice.